Kingdom Tour

Kingdom Tour
No.Bus RoutesTime
1.Nakhon Sawan - Phayao10:00 AM, 07:45 AM
2.Phayao - Nakhon Sawan07:45 AM, 10:00 AM
3.Phayao - Phitsanulok08:00 AM, 09:30 AM
4.Phitsanulok - Chiang Rai08:00 AM, 09:30 AM
5.Phitsanulok - Phayao09:50 AM, 12:05 PM